dot. skarg i wniosków

 

Marcin Barton – p.o. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Człuchowie przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 1400 – 1500.
Jeżeli w poniedziałek przypada dzień wolny od pracy dniem przyjęć jest najbliższy dzień roboczy.

W przypadku skarg na działalność p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie
właściwym organem do przyjęcia skargi jest Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 1400 – 1500.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1701 z późn. zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).