Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny

Do pobrania

I Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego:

Formularz zgłoszenia:

 1. Pobierz niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG (p/gruźlicy)
 2. Pobierz podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej ZLK-1 [doc] [pdf]
 3. Pobierz podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy ZLK-2 [doc] [pdf]
 4. Pobierz dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie HIV
 5. Pobierz Zapotrzebowanie na szczepionki [doc] [pdf]
 6. Pobierz Kwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych
 7. Pobierz Tygodniowy/Dzienny meldunek MZ-55 [doc] [pdf]
 8. Pobierz Sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych [doc] [pdf]

II Sekcja Higieny Komunalnej:


 1. Pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok/szczątków [wer. 8]
 2. Pobierz Oświadczenie osoby uprawnionej Pobierz Oświadczenie osoby uprawnionej
 3. Pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok

III Sekcja Higieny Pracy:


 1. Pobierz Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
 2. Pobierz Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej
 3. Pobierz Wykaz chorób zawodowych
 4. Pobierz Karta oceny narażenia zawodowego

IV Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:


 1. Pobierz Wniosek o zatwierdzenie i wpis
 2. Pobierz Wniosek o dokonanie zmian
 3. Pobierz Wniosek o wpis do rejestru
 4. Pobierz Wniosek o wykreślenie zakładu
 5. Pobierz Rozpoczęcie/prowadzenie działalności
 6. Pobierz Wymagania higieniczne/system HACCP
 7. Pobierz Zaktualizowany przewodnik do interpretowania przepisów art. 11,12, 14, 17, 18, 19 i 20 Rozporządzenia nr 178/2002 PE i Rady ustanawiajacego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (traceability, odpowiedzialność przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa żywności, wycofywanie środków spożywczych z rynku oraz od konsumenta, informowanie konsumenta, powiadamianie w systemie RASFF, import żywności do Wspólnoty, eksport żywności ze Wspólnoty)
 8. Pobierz Zbiór wytycznych w zakresie wdrażania procedur opartych na zasadach HACCP oraz ułatwień we wdrażaniu zasad HACCP w niektórych zakładach przedsiębiorstwach sektora spożywczego
 9. Pobierz Wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych
 10. Pobierz Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności
 11. Pobierz Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw
 12. Pobierz Wykaz przewodników oraz poradników Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i wdrażania zasad systemu HACCP
 13. Pobierz Dokument roboczy służb Komisji w sprawie interpretacji niektórych przepisów dotyczących elastyczności, przewidzianych w regulacjach prawnych w sprawie higieny
 14. Pobierz Kluczowe obowiązki przedsiębiorców żywnościowych i paszowych
 15. Pobierz Wytyczne w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie
 16. Pobierz Wytyczne KE - Pytania i odpowiedzi dotyczące stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

V Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej:


 1. Pobierz Formularz zgłoszenia IX Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych
 2. Pobierz Regulamin IX Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych

Stan Sanitarno-Epidemiologiczny Powiatu Człuchowskiego

Raport za rok 2018

Ocena Stanu Sanitarnego Powiatu Człuchowskiego w 2018 roku

Raport za rok 2015

Ocena Stanu Sanitarnego Powiatu Człuchowskiego w 2015 roku

Raport za rok 2015

Ocena Stanu Bezpieczeństwa Województwa Pomorskiego 2015