Nadzór Sanitarny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4
77-300 Człuchów

Inspekcja czynna w godzinach 730 – 1505
Tel./Fax (59) 83 41 142

Telefony alarmowe:
791 220 895

e-mail psse.czluchow@pis.gov.pl
NIP 843-10-85-525
REGON 000647173
Nr konta 49 1010 1140 0004 2022 3000 0000

Laboratorium

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Człuchowie
Oddział Laboratoryjny
os. Witosa 1
77-300 Człuchów

o/ Laboratoryjny czynny w godzinach 730 – 1505
Tel. (59) 83 45 266

Telefon alarmowy 606 785 216

e-mail laboratorium@psseczluchow.pl