psse
Posted in Ostrzeżenia publiczne

[04.09.2019] Komunikat Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie awarii Zakładu Oczyszczalni Ścieków „Czajka”

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z awarią  oczyszczalni Czajka w Warszawie oraz wyciekiem ścieków do rzeki Wisły informuje, że na terenie województwa pomorskiego brak jest ujęć wody potencjalnie narażonych na zanieczyszczenie w związku z ww. awarią. Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni, na terenie działalności których płynie rzeka Wisła, pozostają w ścisłej i stałej współpracy […]

psse
Posted in Ostrzeżenia publiczne

Główny Inspektor Sanitarny OSTRZEGA przed użyciem opioidów!

W Polsce wzrasta liczba przypadków zatruć i śmierci z powodu użycia opioidów, zawartych w tzw. „dopalaczach”. Użycie dopalacza z furanylfentanylem lub fentanylu odzyskanego z plastrów transdermalnych (przezskórne plastry przeciwbólowe), może doprowadzić do zgonu z powodu nagłego zatrzymania oddechu. Osoba po użyciu opioidów w odróżnieniu od osób po użyciu psychostymulantów (preparatów pobudzających): – ma zaburzenia świadomości, jest zwykle splątana i podsypiająca, – stwierdza się: […]