!!! KOMUNIKAT !!!
psse
Posted in Komunikaty

!!! KOMUNIKAT !!!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie informuje, że pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej NIE ODWIEDZAJĄ prywatnych mieszkań w celu ich dezynfekcji.   Ci pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy mogą mieć z państwem kontakt osobisty powinni wylegitymować się legitymacją służbową, nie są oni ubrani w uniformy ani inny strój roboczy.

psse
Posted in Komunikaty

Poziomy narażenia zawodowego

Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0130&from=PL) Zmiany w załącznikach I i III do dyrektywy 2004/37/WE wprowadzone dyrektywą […]

12 listopada dniem wolnym od pracy
psse
Posted in Aktualności, Komunikaty

12 listopada dniem wolnym od pracy

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2018r o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2018r poz 2117) ustalającej dzień 12 listopada 2018 Świętem Narodowym, informujemy iż dzień 12 listopada 2018r będzie dniem wolnym od pracy. W związku z czym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie […]

Grzyboznawca :)
psse
Posted in Aktualności, Komunikaty

Grzyboznawca :)

Z przyjemnością informujemy, że w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Człuchowie pracuje dwóch grzyboznawców, którzy posiadają uprawnienia do oceny grzybów świeżych i suszonych. Pani Małgorzata Oleszek – Młodszy Asystent Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Pani Emilia Kotecka – Starszy Asystent Sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku Zasady bezpiecznego grzybobrania • Zbieraj wyłącznie dobrze znane […]