Posted in Aktualności
psse

W N I O S E K osoby przekraczającej granicę o wydanie zaświadczenia w związku z odbywaniem obowiązkowej kwarantanny

W N I O S E K osoby przekraczającej granicę o wydanie zaświadczenia w związku z odbywaniem obowiązkowej kwarantanny Prosimy o wysyłanie wniosku elektronicznie na adres mailowy:  psse.czluchow@pis.gov.pl

Posted in Aktualności
psse

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina zasady dotyczące opuszczania kwarantanny

Kwarantanna – 14 dni Główny Inspektorat Sanitarny przypomina zasady dotyczące opuszczania kwarantanny. Kwarantanna nakładana jest na okres 14 dni. Decyzja o kwarantannie wynika z: a) tytułu przekroczenia granicy po 15 marca 2020 r. albo b) może być przekazana ustnie przez pracownika sanepidu. a) W przypadku przekroczenia granicy – kwarantanna obowiązuje przez okres 14 dni licząc […]

Posted in Aktualności
psse

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus)

Targowiska i bazary są specyficznymi miejscami obrotu żywnością. Mogą być zorganizowane w różny sposób – jako obszary zadaszone i/lub place na wolnym powietrzu. Na ich terenie mogą znajdować się zarówno większe sklepy, sklepiki jak również stragany z produktami spożywczymi. W celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19 w tych miejscach handlu,  rekomenduje się ich zarządcom […]

Posted in Aktualności
psse

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19 marca 2020 r.

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19 marca 2020 r. w zakresie konieczności mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku  z rozprzestrzenianiem się COVID-19 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w załączeniu przekazuje Opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia […]

Posted in Aktualności
psse

Osoby, objęte obowiązkiem kwarantanny [druk]

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, np.: pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe), zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne), czy osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne), przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu […]

Posted in Aktualności
psse

Nadzór epidemiologiczny SARS-CoV-2 [03.04.2020 r.]

Informacja związana z COVID-19 (zapaleniem płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) w powiecie człuchowskim: liczba osób poddanych kwarantannie – 172 liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 – 0 ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 126 liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni – 0