psse
Posted in Ostrzeżenia publiczne

[04.09.2019] Komunikat Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie awarii Zakładu Oczyszczalni Ścieków „Czajka”

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z awarią  oczyszczalni Czajka w Warszawie oraz wyciekiem ścieków do rzeki Wisły informuje, że na terenie województwa pomorskiego brak jest ujęć wody potencjalnie narażonych na zanieczyszczenie w związku z ww. awarią. Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni, na terenie działalności których płynie rzeka Wisła, pozostają w ścisłej i stałej współpracy […]

psse
Posted in Komunikaty

Poziomy narażenia zawodowego

Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0130&from=PL) Zmiany w załącznikach I i III do dyrektywy 2004/37/WE wprowadzone dyrektywą […]

psse
Posted in Aktualności

Europejski Tydzień Szczepień

  W trakcie tych dni szczególną uwagę zwracamy na podnoszenie świadomości na temat skuteczności szczepień ochronnych. Szczepienia chronią nas przed poważnymi chorobami zakaźnymi oraz związanymi z nimi powikłaniami. Dzięki szczepieniom większość dzieci i dorosłych w Europie jest uodporniona przeciw odrze, różyczce, śwince, błonicy, krztuścowi, tężcowi, poliomyelitis i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Coraz więcej osób […]