Światowy Dzień AIDS
psse
Posted in Aktualności

Światowy Dzień AIDS

Światowy Dzień AIDS został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku. Inicjatywa została podjęta by zwrócić uwagę świata na problemy wynikające z epidemii HIV/AIDS. Zdaniem ekspertów z Krajowego Centrum AIDS, co 6 sekund na świecie jedna osoba zaraża się wirusem HIV. HIV to skrót oznaczający ludzki wirus upośledzenia odporności. Wirus atakuje system odpornościowy […]

Informacje dla importerów żywności
psse
Posted in Aktualności

Informacje dla importerów żywności

Od dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich. Na tej podstawie obowiązkowo będzie stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych) oraz importerów żywności. Nowe wymagania będą dotyczyły żywności, dla której przepisy unijne określają wymagania dotyczące zwiększonego […]

psse
Posted in Ostrzeżenia publiczne

[04.09.2019] Komunikat Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie awarii Zakładu Oczyszczalni Ścieków „Czajka”

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z awarią  oczyszczalni Czajka w Warszawie oraz wyciekiem ścieków do rzeki Wisły informuje, że na terenie województwa pomorskiego brak jest ujęć wody potencjalnie narażonych na zanieczyszczenie w związku z ww. awarią. Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni, na terenie działalności których płynie rzeka Wisła, pozostają w ścisłej i stałej współpracy […]

psse
Posted in Komunikaty

Poziomy narażenia zawodowego

Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0130&from=PL) Zmiany w załącznikach I i III do dyrektywy 2004/37/WE wprowadzone dyrektywą […]