Higiena Żywności,Żywienia i Przedmiotów Użytku


Komunikat dla rolników

– producentów żywności pochodzenia roślinnego działających na rynku spożywczym oraz rolników realizujących dostawy bezpośrednie żywności.

Państwowy  Powiatowy  Inspektor Sanitarny przypomina o konieczności rejestracji gospodarstw rolnych przez rolników działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną i/lub prowadzących dostawy bezpośrednie płodów rolnych u właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Powyższy obowiązek wynika z przepisów art. 63 ust. 1 i 2, pkt 1 i 12 oraz art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn.zm.). Uchylanie się od obowiązku rejestrowania skutkuje nałożeniem przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego kary pieniężnej zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 oraz art. 104 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Pobierz plik w formacie PDF
Komentarze są wyłączone dalej...

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

źródło: www.rmf24.pl

W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że choroba ta nie zagraża życiu ludzi oraz nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski.
W zakresie postępowania człowieka w przypadku zetknięcia się z padłymi zwierzętami w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia na inne zwierzęta, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności i higieny, w tym szczególnie:
• nie dotykać padłych zwierząt,
• nie pozwolić naszym domowym zwierzętom na kontakt z padliną,
• powiadomić najbliższego lekarza weterynarii o znalezieniu padłego zwierzęcia,
• w przypadku kontaktu z padłym zwierzęciem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
• osoby postronne (zwłaszcza po kontakcie z padłym zwierzęciem) nie powinny odwiedzać farm hodowlanych – należy stosować się ściśle do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.
Więcej informacji na stronach:

Komentarze są wyłączone dalej...

Warsztaty kulinarne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

W dniu 21.05.2013r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Człuchowie odbyły się ,,Warsztaty Kulinarne” dla uczniów szkoły, zorganizowane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Człuchowie. Uczniowie poznali zasady prawidłowego żywienia oraz jego wpływ na zdrowie min. omówiono z nimi piramidę zdrowia. Następnie samodzielnie przygotowały sałatkę jarzynową oraz kanapki z wykorzystaniem zdrowych produktów min. warzyw. Dzieci za udział w warsztatach otrzymały nagrody oraz dyplomy. W skład jury weszli: Tadeusz Dębski – dyrektor PSSE w Człuchowie, Justyna Miszczak – nauczyciel oraz Emilia Kotecka i Maria Pryba – pracownice Sekcji HŻŻ i PU. Wręczenie nagród i podsumowanie odbyło się 22 maja (środa) o godz. 9.30 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Człuchowie. Zapraszamy do oglądania zdjęć z tej małej uroczystości.

Komentarze są wyłączone dalej...

Grzyby jadalne i podobne do nich grzyby niejadalne i trujące

W dniu 11.10.2012r. odbyło się szkolenie dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, ul. Stefana Batorego 24 w Człuchowie, które poprowadziła Emilia Kotecka – grzyboznawca tut. Stacji
Ogłoszony został konkurs plastyczny nt: ,,Grzyby jadalne i niejadalne”
W dniu 05.11.2012r rozstrzygnięto konkurs, w którym wzięło udział 35 uczniów.
W skład jury weszli:
Tadeusz Dębski – Dyrektor PSSE w Człuchowie,
Justyna Miszczak – nauczyciel
Katarzyna Lipińska i Emilia Kotecka – pracownice Sekcji HŻŻ i PU

I miejsce zajęła praca Agnieszki Gładysz,
II miejsce przyznano za pracę zbiorową wykonaną przez dzieci z Zespołu Rewalidacyjnego
III miejsce zajęła praca Marka Zielińskiego

wyróżniono 8 prac. – Kacper Pieśla, Marcin Mulik, Michał Szmyt, Monika Sojut, Nikola Twardowska, Patryk Moskal, Szymon Adamczyk, Szymon Mulik
Wręczenie nagród i podsumowanie odbyło się 13 listopada o godz. 9,00 w Specjalnym Ośrodku Szkono-Wychowawczym w Człuchowie ul.Batorego

Komentarze są wyłączone dalej...


Żywność tradycyjna i regionalna

Pismo dot. Raportu Zespołu Roboczego ds. Produktów Tradycyjnych i Regionalnych
otrzymany od Głównego Inspektora Sanitarnego
Nr GIS-BŻ-PR-022-207-4/KP/AK/11/12 z dnia 20.01.2012r.

Pobierz plik w formacie PDFPobierz


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie
Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP