Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19 marca 2020 r. w zakresie konieczności mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku  z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w załączeniu przekazuje Opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
z dnia 19 marca 2020 r. w zakresie konieczności mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej w związku
z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Załącznik:

1) opinia NIZP – PZH w sprawie zaleceń dla klimatyzacji_COVID19