Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z awarią  oczyszczalni Czajka w Warszawie oraz wyciekiem ścieków do rzeki Wisły informuje, że na terenie województwa pomorskiego brak jest ujęć wody potencjalnie narażonych na zanieczyszczenie w związku z ww. awarią.

Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni, na terenie działalności których płynie rzeka Wisła, pozostają w ścisłej i stałej współpracy z Gminami oraz przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi eksploatującymi ujęcia głębinowe wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sąsiedztwie Wisły. Jakość wody z tych ujęć jest objęta szczególnym nadzorem. Ponadto, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pozostaje z ścisłej współpracy z organami Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska województw – mazowieckiego, kujawsko – pomorskiego oraz pomorskiego, przede wszystkim w zakresie bieżącego przekazywania wyników badań wody z zagrożonych terenów.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje o prewencyjne unikanie kontaktu z wodą z Wisły w celach rekreacyjnych oraz socjalno – bytowych.

Przybliżony czas dotarcia zanieczyszczeń na obszar województwa pomorskiego to godziny nocne z 5 – 6 września br. Wszystkie zobowiązane służby utrzymują stan podwyższonej gotowości.