Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy, w szkołach, przedszkolach można zlecić:
  • telefonicznie w Oddziale Laboratoryjnym (59) 83 45 266
  • telefonicznie w Nadzorze Sanitarnym (59) 83 41 142
  • poprzez e-mail laboratorium@psseczluchow.pl
  • poprzez e-mail psse.czluchow@pis.gov.pl