mikroskop

Badania laboratoryjne kału
w kierunku obecności pałeczek z rodzaju
Salmonella i Shigella można wykonać w

Laboratorium Bakteriologii
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Człuchowie
Osiedle Witosa 1

Próbki kału należy pobrać z trzech kolejnych następujących po sobie dniach i dostarczyć do laboratorium. Z książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych i z wynikami badań bakteriologicznych kału należy zgłosić się do lekarza.

INSTRUKCJA

W JAKI SPOSÓB PRZEKAZAĆ PRÓBKI KAŁU