Witaj na stronie
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej

Na skróty

Wybierz interesujący Cię temat:
Go to Ekshumacja zwłok

Ekshumacja zwłok

Tu znajdziesz: wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok/szczątków. Wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok – patrz Pliki do pobrania.

Go to Chcę zarejestrować zakład

Chcę zarejestrować zakład

Wniosek o zatwierdzenie zakładu. Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – patrz Pliki do pobrania.

Go to Chcę zbadać próbki kału

Chcę zbadać próbki kału

Próbki kału należy pobrać z trzech kolejnych następujących po sobie dniach i dostarczyć do laboratorium. Z książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych i z wynikami badań bakteriologicznych kału należy zgłosić się do lekarza.

Go to Chcę zbadać wodę

Chcę zbadać wodę

Badania obejmują badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody z kąpielisk oraz wody z basenów i atrakcji wodnych.

Go to Chcę zbadać ścieki

Chcę zbadać ścieki

Wykonujemy badania fizykochemiczne próbek ścieków.

Go to Chcę zbadać oświetlnie

Chcę zbadać oświetlnie

Pomiary oświetlenia – na stanowiskach pracy, w szkołach, przedszkolach.

Go to Chcę zbadać żywność

Chcę zbadać żywność

Oferujemy badania mikrobiologiczne żywności i pasz; badania mikrobiologiczne wymazów ze środowiska produkcji żywności.

Go to Jakość wody w kąpieliskach

Jakość wody w kąpieliskach

Sprawdź czy woda w Twojej okolicy jest przydatna do kąpieli.

Go to Złóż pismo ogólne przez ePUAP

Złóż pismo ogólne przez ePUAP

Wyślij do PSSE_Czluchow pismo w postaci elektronicznej.

Jesteśmy na Facebooku

dot. skarg i wniosków

Tadeusz Dębski – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Człuchowie
przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 1400 – 1500.
Jeżeli w poniedziałek przypada dzień wolny od pracy dniem przyjęć jest najbliższy dzień roboczy.

W przypadku skarg na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie
właściwym organem do przyjęcia skargi jest Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 1400 – 1500.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1701 z późn. zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
Dane teleadresowe

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4
77-300 Człuchów

Inspekcja czynna w godzinach 730 – 1505
Tel. (59) 83 41 142, Fax. (59) 83 41 551

Telefony alarmowe:
606 784 803
668 493 905
784 969 904


e-mail psse.czluchow[a]pis.gov.pl
NIP 843-10-85-525
REGON 000647173
Nr konta 49 1010 1140 0004 2022 3000 0000

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Człuchowie
Oddział Laboratoryjny
os. Witosa 1
77-300 Człuchów

o/ Laboratoryjny czynny w godzinach 730 – 1505
Tel. (59) 83 45 266

Telefon alarmowy 606 785 216

e-mail psse.laboratorium[a]wp.pl

  • (59) 83 41 142

  • (59) 83 45 266

  • psse.czluchow@pis.gov.pl

  • psse.laboratorium@wp.pl

Urząd

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Tadeusz Dębski

psse.czluchow[a]pis.gov.pl

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

st. asystent ds. szczepień: Małgorzata Szmechel-Wandas
st. asystent ds. epidemiologi: Renata Rumińska

wew. 36
epidemiologia.czluchow[a]o2.pl
Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu człuchowskiego.

Koordynowanie realizacji Programu Szczepień Ochronnych na terenie powiatu człuchowskiego. (…)

Sekcja Higieny Komunalnej

asystent: Anna Żuberek
asystent: Małgorzata HnatczaK

wew. 40
hk.czluchow[a]o2.pl
Zadania związane z nadzorem nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia.

Zadania związane z nadzorem nad kąpieliskami i pływalniami.

Zadania związane z nadzorem nad obiektami użyteczności publicznej.

Sekcja Higieny Pracy

st. asystent: Ewa Wisiecka

wew. 34
hp.czluchow[a]o2.pl

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

p.o. kierownik: Emilia Bukowska
mł. asystent: Emilia Kotecka
mł. asystent: Maria Pryba

wew. 37
hz.czluchow[a]o2.pl

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży

st. asystent: Ewa Sołtyk

hdim.czluchow[a]o2.pl
Zadaniem Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami i innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

Małgorzata Oleszek

wew. 39
ozipz.czluchow[a]o2.pl
Inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

starszy asystent: Ewa Zagórzańska

Obsługa sekretariatu, Zamówienia

Paulina Skwierawska

psse.czluchow@pis.gov.pl

Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej

starszy inspektor ds. bhp i p. poż. : Krzysztof Cabaj

Stanowisko Pracy Radcy Prawnego

Marek Pawłowski

Stanowisko Pracy do Spraw Informatyki i Statystyki; ABI

specjalista ds. Informatyki i Statystyki: Marcin Barton

Ocena bieżąca

jakości wody w kąpielisku

Ocena stanu sanitarnego powiatu Człuchowskiego w roku 2015
[PDF] 3.60 MB

aktualności

NAPISZ e-mail