25 – lecie działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”

12 września 2014 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie (PPIS) wraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Człuchowie (PSSE)

w ramach jubileuszu 25 – lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”

uczestniczył w Ośrodku Readaptacji „EKO „Szkoła Życia” w  Wandzinie

w konferencji [dalej...]

Komentarze są wyłączone dalej...

Ocena sezonowa jakości wody 2014

Ocena sezonowa dotycząca jakości wody w kąpielisku:

  1. „Kąpielisko przy Ośrodku Szkoleniowym WOPR Człuchów” [doc]
  2. „Kąpielisko – jezioro Żuczek w Debrznie” [doc]
  3. „Kąpielisko nad jeziorem Szczytno przy Ośrodku Rekreacyjno – Wypoczynkowym „Rzewnica” [doc]
  4. „Gminne Kąpielisko nad jeziorem Dymno w Koczale” [doc]
  5. [dalej...]

Komentarze są wyłączone dalej...

Epidemia gorączki krwotocznej – Ebola w Afryce

Informacje ogólne na temat gorączki krwotocznej Ebola
(Opracowano na podstawie materiałów WHO, CDC, ECDC)

Gorączka krwotoczna Ebola jest powodowana przez wirusy z rodziny Filoviridae.

Gorączka Ebola jest to choroba występująca rzadko, jednakże charakteryzująca się bardzo wysoką śmiertelnością sięgającą ponad 90%. Rezerwuar wirusów jest nieznany. Istnieje hipoteza mówiąca, że rezerwuarem wirusa Ebola są nietoperze owocożerne. Ponadto w XX wieku i na początku XXI pojedyncze epidemie gorączki Ebola odnotowywano wśród zwierząt tj. szympansów i goryli.
Epidemie i przypadki gorączki krwotocznej Ebola występowały dotychczas głównie w Afryce (tabela epidemii na końcu dokumentu). Istnieje jednak ryzyko zawleczenia tej choroby również na inne tereny, w tym także [dalej...]

Komentarze są wyłączone dalej...

Rzuć dymka

W Polsce pali blisko co czwarta kobieta. Z każdym jednym „dymkiem” do jej organizmu dostają się: aceton, cyjanowodór, arsen, amoniak, tlenek węgla, metanol, butan… w sumie ponad 4 tysiące substancji smolistych, w tym ponad 40 rakotwórczych!

Palenie tytoniu jest silnie powiązane z nowotworami płuc, krtani, gardła, przełyku, jamy ustnej, żołądka, nerek, pęcherza moczowego, trzustki, wątroby, szyjki macicy… U  palących wzrasta ryzyko chorób układu oddechowego, układu [dalej...]

Komentarze są wyłączone dalej...

Komunikat dotyczący ponownego otwarcia kąpieliska nad Jeziorem Żuczek w Debrznie

[dalej...]

Komentarze są wyłączone dalej...

Dziki wirus polio – informacja dla podróżujących

Informacja dla osób podróżujących do Pakistanu, Syrii Kamerunu, Afganistanu, Gwinei Równikowej, Etiopii, Iraku, Izraela, Somalii i Nigerii w odniesieniu do poliomyelitis.

Informacja opracowana na podstawie materiałów WHO i ECDC z 28 lipca 2014 r. i jest aktualna na dzień dzisiejszy.

W dniu 5 maja 2014 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała komunikat, w którym określiła transgraniczne rozprzestrzenianie się dzikiego wirusa polio w roku 2014 jako wydarzenie nadzwyczajne, stanowiące międzynarodowe zagrożenie dla zdrowia publicznego. WHO podkreśla, że obecna sytuacja może skutkować niepowodzeniem w prowadzonym od lat ogólnoświatowym programie, mającym na celu eradykację poliomyelitis na całym [dalej...]

Komentarze są wyłączone dalej...

Uwaga sinice! – Komunikat NR 2/14

[dalej...]

Komentarze są wyłączone dalej...

Informacja GIS – Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone oraz Nigerii w związku z epidemią gorączki Ebola

WHO informuje o utrzymującej się epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Gwinei, Liberii oraz Sierra Leone.
Do dnia 1 sierpnia 2014 r. w Gwinei, Sierra Leone i Liberii odnotowano łącznie 1603 zachorowań, w tym 887 śmiertelnych, przy czym w okresie od 31 lipca do 1 sierpnia odnotowano łącznie 163 nowe zachorowania (w Gwinei -13, w Sierra Leone – 72, Liberii – 77, Nigeria – 4).
Obecnie transmisja wirusa utrzymuje się na terenie obszarów wiejskich i podmiejskich, w szczególności w okolicy stolic Gwinea – Conakry, Sierra Leone – Freetown oraz Liberia – Monrovia oraz na terenach powiatów wzdłuż granic przyległych do ww. trzech państw.
Liczba zachorowań zawiera zarówno przypadki potwierdzone laboratoryjnie, prawdopodobne jak i podejrzane, jest to więc liczb, która może ulec zmianie, gdyż dane epidemiologiczne nt. przypadków ulegają ciągłej aktualizacji.

W Gwinei odnotowano łącznie 485 zachorowań, w tym 358 śmiertelnych.
W Liberii odnotowano łącznie 468 przypadków, w tym 255 śmiertelnych.
[dalej...]

Komentarze są wyłączone dalej...

BEZPIECZNE OPALANIE

Promieniowanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Ma korzystny wpływ na samopoczucie, aktywność fizyczną, pobudza wydzielanie wielu hormonów, umożliwia syntezę witaminy D. Umiejętne korzystanie ze słońca może być nie tylko źródłem przyjemności, ale także zdrowia. Oprócz dobroczynnego działania, słońce może wywołać też wiele objawów niepożądanych, niekiedy tragicznych dla organizmu.

ZDROWOTNE KONSEKWENCJE NA PROMIENIOWANIE UV:

  • Fotostarzenie się skóry – czyli przedwczesne starzenie się skóry spowodowane wieloma procesami zachodzącymi pod wpływem promieniowania ultrafioletowego,
  • Nowotwory skóry – nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV może prowadzić [dalej...]

Komentarze są wyłączone dalej...

Żebractwo dzieci

Rzecznik Praw Dziecka minister Michał Michalak wystosował apel o podjęcie wzmożonych działań zmierzających do zapewnienia dzieciom niezbędnej ochrony przed wykorzystywaniem i zmuszaniem do żebractwa. Zjawisko to, które nasila się zwłaszcza w okresie wakacyjnym, jest szczególną formą przemocy i narusza prawo dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem i innym złym traktowaniem, określone w art. 19 Konwencji o Prawach Dziecka.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie zwraca się o z uprzejmą prośba o informowanie kompetentnych służb tj. Policji bądź Straży Miejskiej o zaobserwowanych przypadkach żebractwa z wykorzystaniem dzieci.

Opracowano na podstawie pisma Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora [dalej...]

Komentarze są wyłączone dalej...

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie
Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP